สบู่ตาลโตนด (ดู: 1,486)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 485)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/23/2014
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 35
 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 31,511 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
23 ต.ค. 57
69
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2558/โครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
22 ต.ค. 57
162
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตำบลระวะ
22 ต.ค. 57
160
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกท์คอน
22 ต.ค. 57
168
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
22 ต.ค. 57
167
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลราคาจ้างปรับปรุงพิเศษซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าชะมวง-บ้านท่ามะปราง
22 ต.ค. 57
151
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าหมอชัย-บ้านวังพา
22 ต.ค. 57
136
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา
22 ต.ค. 57
106
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดทำความสะอาดอาคารอบจ.สงขลา อาคารศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล และอาคารหอประชุมศรีเกียรติพัฒน์
22 ต.ค. 57
105
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ระบบดิจิตอล
22 ต.ค. 57
100
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒) อบต.คลองหลา
22 ต.ค. 57
122
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบต.ท่าชะมวง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ต.ค. 57
103
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล
22 ต.ค. 57
100
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดจันทร์
22 ต.ค. 57
105
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ทม.ทุ่งตำเสา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูน์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ต.ค. 57
110
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล สายบ้านหัววัง หมู่ที่ 4-5 บ้านมาบด้วน หมู่ที่ 8
22 ต.ค. 57
108
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ทม.ทุ่งตำเสา สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
22 ต.ค. 57
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กตำบลคลองหลา ประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๗
22 ต.ค. 57
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกม่วง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
22 ต.ค. 57
56
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส สอบราคาจ้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา-ซอยร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ 9
22 ต.ค. 57
31

»ข้อมูลทั้งหมด 31,511 รายการ