สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,555)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,466)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/22/2018
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 27
 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 73,091 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเก็บน้ำหนักพร้อมลูกน้ำหนัก
22 ม.ค. 61
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นชนิดนอนพร้อมอุปกรณ์
22 ม.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทรายวัน (หนังสือพิมพ์) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.น้ำน้อย เชิญชวนชุมชนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี ๒๕๖๑
22 ม.ค. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคูหาใต้ ประจำปีการศึกษา 2561
22 ม.ค. 61
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.น้ำน้อย การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
22 ม.ค. 61
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการเสียงตามสาย หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตามสัญญาเลขที่ 005/2560 ลงวันที 18 กันยายน 2560
22 ม.ค. 61
25
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านขาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถตู้พยาบาล หมายเลข กบ 1986 สงขลา เข้าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 61
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง
20 ม.ค. 61
266
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ขณะนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดทำการเผยแพร่ข่าวสาร การแจ้งเตือนภัยต่างๆ แทนการส่ง SMSแบบเดิม และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ในรูปแบบใหม่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น Line@ บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
19 ม.ค. 61
238
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
19 ม.ค. 61
225
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2561 ในทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2ของเดือน
19 ม.ค. 61
227
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาล พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 คัน
19 ม.ค. 61
285
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศเทศบาลตำบลคลองแงะ เรื่อง ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน เดินทางไปฝึกอบรม ประจำปี 2561
19 ม.ค. 61
282
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19 ม.ค. 61
226
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนโยบาย อบจ.สงขลาทางหนังสือพิมพ์สมิหลาไทมส์
19 ม.ค. 61
222
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกม่วง "โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"
19 ม.ค. 61
220
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวคูลเลอร์น้ำเย็น
19 ม.ค. 61
180
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเตืม)
19 ม.ค. 61
158
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกใหม่ 215-70/15 MX จำนวน 4 เส้น (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 61
146

»ข้อมูลทั้งหมด 73,091 รายการ