สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,233)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 948)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/08/2015
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 13
 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 37,465 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
8 ก.ค. 58
49
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
8 ก.ค. 58
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา
8 ก.ค. 58
56
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสามาเยี่ยมบ้าน ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558
8 ก.ค. 58
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 ก.ค. 58
70
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
8 ก.ค. 58
101
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
8 ก.ค. 58
106
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมเวที หมู่ที่ 8
8 ก.ค. 58
121
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ หมู่ 8
8 ก.ค. 58
120
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
8 ก.ค. 58
115
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เพิ่มเติมฉบับที่1ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
8 ก.ค. 58
100
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
8 ก.ค. 58
82
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
8 ก.ค. 58
88
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558
7 ก.ค. 58
278
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ขรก.อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
7 ก.ค. 58
305
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญงานนิทรรศการศิลปะ ชุดภาพเขียนสีน้ำ
7 ก.ค. 58
282
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหญ่นอก หมู่ที่ 2 ต.บางเขียด
7 ก.ค. 58
293
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมพร
7 ก.ค. 58
286
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
7 ก.ค. 58
234
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาบบ้านนางสมพร แก้วคง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขล
7 ก.ค. 58
158

»ข้อมูลทั้งหมด 37,465 รายการ