สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,107)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,299)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/23/2017
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 59
 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,266 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองเปียะ ประกาศ อบต.คลองเปียะ เรื่อง ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
23 ก.พ. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองเปียะ ประกาศ อบต.คลองเปียะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
23 ก.พ. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะโหนง ประกาศ จ้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลจะโหนง หมู่ที่ 7 ต.จะโหนง
23 ก.พ. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองเปียะ ประกาศ อบต.คลองเปียะ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
23 ก.พ. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
23 ก.พ. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพะวง หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
23 ก.พ. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
23 ก.พ. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ อบต.สะกอม เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.สะกอม
23 ก.พ. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
23 ก.พ. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 8 ล้อ 2 ชั้น สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 คัน
23 ก.พ. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
23 ก.พ. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศการเปิดราคากลางโครงการเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 8 ล้อ 2 ชั้น สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 คัน
23 ก.พ. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ จำนวน 3 สาย ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
23 ก.พ. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด การรับสมัครเข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.)รุ่นที่ 1
23 ก.พ. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองควาย หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
23 ก.พ. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ มาตรการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลบ่อตรุ
23 ก.พ. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ถนนสายบ้านชายควน-ทุ่งไม้ด้วน หมู่ที่ 4
23 ก.พ. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2559
23 ก.พ. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ถนนสายบ้านบาโรย-สี่แยกพัฒนา หมู่ที่ 11
23 ก.พ. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศราคากลางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
23 ก.พ. 60
40

»ข้อมูลทั้งหมด 61,266 รายการ