สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,375)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,350)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/21/2017
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 58
 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 65,857 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศ อบต.สะท้อน เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สายนาแม่คล้า หมูที่ 7
21 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองแงะ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสบุญโสภณ
21 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ(3gether:Run&Ride for Life)
21 ก.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายประชาร่วมใจ (แยกเข้าถนนโคกเมา - บ่อแพ สายกลางบ้าน) - คลอง ร.1 หมูที่ 7 ชุมชนบ้านสุเหร่าใหญ่ (ต่อจากของเดิม) ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
21 ก.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายน้ำกระจาย ซอย 21 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
21 ก.ค. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3)
21 ก.ค. 60
4
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 56)
21 ก.ค. 60
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อป่า-บ้านบางเขียด
21 ก.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
21 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ "การแข่งขันกีฬาคลองแงะชุมชนสัมพันธ์" ประจำปี 2560
21 ก.ค. 60
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
21 ก.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
21 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย
21 ก.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโล๊ะ สังกัด เทศบาลตำบลปาดัง
21 ก.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว อบต.สำนักเเต้ว ประกาศงบทดลองเเละรายงานรับ-รายจ่าย
21 ก.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องสอบราคาจ้างโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
21 ก.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกล่ำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐
21 ก.ค. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.สิงหนคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
21 ก.ค. 60
49
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง การดำเนินการสร้างความสามัคคีปรองดอง
21 ก.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ "สมิหลาเกมส์"
19 ก.ค. 60
4

»ข้อมูลทั้งหมด 65,857 รายการ