สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,331)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 976)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/10/2015
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 22
 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,247 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)กับการประกวดวงดนตรีและการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
9 ต.ค. 58
62
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง แก้ไขราคากลางพร้อมงวดงานประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนขี้เหล็ก – มัสยิด หมู่ที่ 5 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ต.ค. 58
87
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง แก้ไขราคากลางพร้อมงวดงานประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ต.ค. 58
79
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
9 ต.ค. 58
101
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องโถงใต้อาคารเรียนเป็นห้องสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
9 ต.ค. 58
79
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 58
59
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 58
43
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.สำนักขาม ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลสำนักขาม
9 ต.ค. 58
40
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้าง โครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ (งานปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์หลักสนามฟุตบอล)
9 ต.ค. 58
35
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9 ต.ค. 58
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9 ต.ค. 58
47
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านขมวนจาก รพ.สต.รำแดง - บ้านนายเติม หมู่ที่ 2 ตำบลรำแดง
9 ต.ค. 58
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 ต.ค. 58
33
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 ต.ค. 58
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
9 ต.ค. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าช้าง
9 ต.ค. 58
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง
9 ต.ค. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองบน - บ้านพรุ
9 ต.ค. 58
28
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลนาทวี
9 ต.ค. 58
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปลักหนู โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9 ต.ค. 58
47

»ข้อมูลทั้งหมด 40,247 รายการ