สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,254)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,310)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/30/2017
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 79
 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,453 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี 2560
30 มี.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างออกแบบท่าเทียบแพขนานยนต์ จำนวน 4 ท่า
30 มี.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางเหรียง - บ้านปากบางภูมี
30 มี.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน
30 มี.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์
30 มี.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
30 มี.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต จำนวน 2 สาย
30 มี.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างซ่อมใหญ่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน
30 มี.ค. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่องแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
30 มี.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
30 มี.ค. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ จ้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
30 มี.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 มี.ค. 60
22
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.บางเขียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด
30 มี.ค. 60
64
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานระดับมัธยมศึกษา
30 มี.ค. 60
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่้นสะท้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่
30 มี.ค. 60
34
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.1 ต.สะกอม โดยวิธีพิเศษ
30 มี.ค. 60
34
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (ผู้มีรายได้น้อย)
30 มี.ค. 60
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดสน - คลองอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน
30 มี.ค. 60
47
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างร้้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทิง
30 มี.ค. 60
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
30 มี.ค. 60
53

»ข้อมูลทั้งหมด 62,453 รายการ