สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,682)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,534)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 06/22/2018
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 35
 
 
 
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ในการป้องกันโรคเอดส์ โดยการลดอัตราของผู้ป่วยให้มีจำนวนน้อยลงเรื่อยในแต่ละปี ซึ่งได้ดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซด์ แผ่นพับ เป็นต้น (ดู : 48)
 
 
 
ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เ...
ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเชียร์ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี...
ทน.หาดใหญ่ วันที่21 มิถุนายน 2561 นายอดุลศักดิ์ มูเก็ม รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็น...
ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติด...
ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิลประชา...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 708)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 891)