สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,331)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 976)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/10/2015
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 22
 
 
 
นายก อบต.ท่าหินได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2558
ด้วย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติในด้านวัฒนธรรมในระดับจังหวัดประจำปี 2558 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของกระทรวงในการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว  โดย นายจรูญ  ทิพกองลาด ตำแหน่งนายก อบต.ท่าหิน ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประ... (ดู : 230)
 
 
 
ทน.สงขลา ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)กับการ...
ทต.พะวง แก้ไขราคากลางพร้อมงวดงานประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับป...
ทต.พะวง แก้ไขราคากลางพร้อมงวดงานประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับป...
อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องโถงใต้อาคารเรียนเป็นห้องสำนักงาน โรงเรีย...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 457)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 569)