สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,555)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,466)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/22/2018
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 27
 
 
 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ... (ดู : 181)
 
 
 
อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเก็บน้ำหนักพร้อมลูกน้ำหนัก
อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นชนิดนอนพร้อมอุปกรณ์
ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทรายวัน (หนังสือพิมพ์) ขอ...
ทต.น้ำน้อย เชิญชวนชุมชนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ...
ทต.คูหาใต้ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคูหาใต้...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 665)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 847)