สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,375)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,350)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/21/2017
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 58
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ขอประกาศผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธ... (ดู : 589)
 
 
 
อบต.สะท้อน ประกาศ อบต.สะท้อน เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง ส...
ทต.คลองแงะ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสบุญโสภณ
ทม.คอหงส์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ(3gether:Run&Ride for Life...
ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คส...
ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 571)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 743)