สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,225)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 945)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/01/2015
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 13
 
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558) ประจำปี 2558
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ทำการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558 โดยให้เยาวชนและประชาชนชาวตำบลท่าหินรวมช่วยกันต่อต้านยาเสพติดที่มีแพร่หลายมากในปัจจุบัน  เพื่อถวายเนื่องในโอกาศที่สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ... (ดู : 389)
 
 
 
อบต.คลองแดน ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียง เครื่องดนตรีและอุกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 17 ร...
อบต.คลองแดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านแคตีน หมูที่ 2 ตำบลคลอ...
อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรองของระบบสื่อสารภายในศูนย์สื่อสารพร้อมติด...
อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง
อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาระบบการ...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 446)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 550)