สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,995)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,244)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/03/2016
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 75
 
 
 
ประกาศ การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 26 และ ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ      บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิ... (ดู : 330)
 
 
 
อบต.คลองหรัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังแก้ปัญหาความเดือดร้อนกรณีเส้นทางจราจรมีน้ำขัง...
อบต.คลองหรัง โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางบริเวณคอสะพานสายบ้านปลักทิง
ทต.กำแพงเพชร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
ทต.ควนเนียง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 533)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 709)